Aruba

Het vakantie eiland Aruba wordt hier besproken

Over Aruba

Er valt over Aruba natuurlijk heel erg veel te vertellen en dat zullen wij op deze pagina ook zeker doen. Daarbij zullen wij het kort hebben over hoe het eiland ontstaan is maar vooral hoe het uitgegroeid is tot het tropische vakantie paradijs dat het vandaag de dag is. Door op de hoogte te zijn van hoe het eiland geworden is tot wat het nu is kunt dit volop waarderen en daar extra van genieten.

Met betrekking tot Aruba algemene informatie zoeken zal u leren dat het eiland is ontstaan door het schuiven van de continentale platen waarbij de Caribische plaat in de verdrukking kwam van de zuid Amerikaanse en de noord Amerikaanse plaat. De Antilliaanse eilanden strekken zich uit van Cuba met de klok mee tot Aruba en bevatten ongeveer zevenhonderd eilanden, zandplaten en riffen. Dat Aruba een Caribisch eiland is dat gevormd is langs de rand van een continentale plaat heeft er voor gezorgd dat enige vulkanische activiteit heeft bijgedragen aan het ontstaan van het eiland. De vele miljoenen jaren dat het eiland bestaat is het echter door het heersende klimaat veranderd in een redelijk dor en droog eiland. Over Aruba kan dan ook gezegd worden dat plantaardig lever weinig voedingsbodem kan vinden waardoor het bijna woestijnachtig aandoet. Er zullen weinig bloemen en planten voorkomen waarvan de bekendste, de Dividivi boom, gekenmerkt wordt doordat de kruin het door de wind gevormd is. Het droge klimaat heeft er ook voor gezorgd dat de eerste bewoners zich pas laat op Aruba vestigden en de Aruba cultuur dus ook pas laat ontstaan is.

Naast de moeilijke omstandigheden om zich te vestigen op Aruba was het voor de Indianen uit zuid Amerika ook niet eenvoudig om met hun licht kano’s de sterke stromingen tussen Venezuela en Aruba te bedwingen. In de geschiedenis boeken staat dat de eerste resten van vestiging uit het jaar duizend stammen waarbij kleine groepen zich langs de rustiger westkust vestigden. Ongeveer vijfhonderd jaar lang hielden deze mensen zich bezig met de visserij en kleinschalige landbouw tot in 1499 de Spanjaarden voet aan wal zetten. Doordat de Spanjaarden vermoeden dat er natuurlijke rijkdommen zoals goud te vinden waren werd de cultuur op Aruba aangepast doordat er een Spaanse kolonie werd gesticht. Toch bleek Aruba ongeschikt voor landbouw en werden de meeste Indianen als slaven afgevoerd om op andere eilanden in het Caribische gebied te werken. Het Nederlandse Aruba is in 1636 ontstaan toe het samen met de andere ABC eilanden werd veroverd op de Spanjaarden. Op wat korte onderbrekingen na rond de Napoleontische oorlog in Europa waaruit het koninkrijk der Nederlanden is ontstaan en toen Aruba onder Brits gezag stond, heeft Aruba onder Nederlands gezag gestaan en tijdens de tweede wereldoorlog onder bescherming van de Britten en de Amerikanen. De geallieerden waren lovend over Aruba omdat het belangrijk was bij de brandstof voorziening voor de geallieerde vloot. De ontwikkeling van de petrochemische industrie na de eerst wereld oorlog en de ontdekking van goud een eeuw eerder, waren belangrijk bij het scheppen van de voorwaarden voor Aruba als vakantieland.

Het was immers de economische rijkdom die dit met zich mee bracht dat er ondernemers waren die zich de grote investeringen konden veroorloven die de ontwikkeling van de toeristen industrie vroeg. Op basis van de feiten en cijfers Aruba bestuderen zal u leren dat over Aruba gezegd kan worden dat de toeristen industrie vandaag de dag de grootste economische drijfveer is. Deze industrie heeft zich voornamelijk de laatste dertig jaar ontwikkeld en voorheen was de petrochemische industrie de belangrijkste industrie. Dat het Nederlandse Aruba niet meer bestaat sinds Aruba in 1986 een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is geworden, heeft de economische ontwikkeling niet gehinderd. Wellicht heeft deze stap er zelf aan bijgedragen dat de toeristen industrie zich zo sterk heeft ontwikkeld omdat alles op een manier gedaan werd die bij de schaal van het eiland paste. Dat Aruba als vakantieland op de kaart staan mag blijken uit het feit dat Aruba jaarlijks bijna anderhalf miljard toeristen verwelkomt waarvan ongeveer driekwart uit de Verenigde Staten afkomstig is. De meeste toeristen zullen op de parelwitte stranden en de azuurblauwe zee afkomen maar ook golfen op Aruba is een belangrijke trekpleister. Over Aruba kan gezegd worden dat het de beste locatie in het Caribische gebied is voor wrakduiken omdat er relatief veel wrakken voor de kust liggen. Het feit dat Aruba als Caribisch eiland wat minder uitmuntende koraal riffen heeft, wordt meer dan goed gemaakt door de enorme verscheidenheid aan vissen die in de rustige wateren aan de westkant van het eiland leven.

Op het land is er veel minder te beleven omdat het klima/at zoals gezegd relatief rotsachtig dor en droog is. Toch biedt de verscheidenheid aan Dividivi bomen en cactussen in het oosten wel een uitzonderlijk landschap aan dat gecomplementeerd wordt door het vlakkere westen van het eiland. U kunt over Aruba dan ook zeggen dat het leven zich in het westen af speelt en daar zult u op Aruba dan ook de meeste plaatsen en de toeristische centra vinden. De Aruba algemene informatie die u kunt vinden, zal over het algemeen spreken over het Arikok nationaal park dat zich in het zuid oosten van Aruba bevind en dat bijna een vijfde van het eiland beslaat. In dit park zult u enkele unieke soorten vogels en slangen tegen kunnen komen die alleen op Aruba voorkomen. Het Arikok park is ook belangrijk geweest bij het ontstaan van de cultuur op Aruba omdat het door de eerste bewonder als bijzonder werd gezien en de gevonden rotstekeningen daarvan het bewijs zijn. De cultuur van vandaag zal echter veel minder van de oorspronkelijke bewoners hebben omdat er ontegenzeggelijke invloeden van de Nederlandse en Afrikaanse culturen te vinden zijn. Op Aruba cultuur snuiven zal u dan wel een mengelmoes opleveren maar dit maakt het zeker niet minder interessant. De zeer vrolijk Caribische cultuur die u overal tegen komt maar van Aruba ‘one happy island’ en dat is ook net waar het om gaat bij Aruba als vakantieland.