Aruba

Het vakantie eiland Aruba wordt hier besproken

Bloemen en Planten

Dat op het gebied van bloemen en planten Aruba geen ideale plaats is komt voornamelijk omdat het weer niet mee werkt. Het klimaat van Aruba is tropisch maar de constante passaat wind zorgt er voor dat het niet zo enorm warm is maar vooral ook erg droog. Bovendien is het eiland nogal rotsachtig waardoor er onvoldoende aarde is om vocht vast te houden.

De planten op Aruba zullen het dus erg moeilijk hebben om zich te vestigen en alleen de planten die dit klimaat aan kunnen zullen succesvol zijn gebleken. Door de nabijheid van het vaste land van Venezuela zal de vegetatie op Aruba veel lijken op die van het vaste land met dien verstande dat alleen de soorten die bestand bleken tegen het gure klimaat op Aruba ook daadwerkelijk wisten te overleven. De speciale planten op Aruba moeten immers niet alleen in staat zijn om te overleven zonder al te veel water maar moeten ook bestand zijn tegen veel felle zon en een constante wind. De gevolgen van de sterke aanhoudende wind zijn bijvoorbeeld goed te zien aan de bekende Dividivi boom waarvan de kruin door de wind volledig in een richting is geblazen. De bloemen en planten die Aruba rijk is zullen dus helemaal gewend zijn aan het klimaat en zich daardoor kunnen handhaven. Naast de Dividivi boom die op alle drie ABC eilanden voorkomt zullen ook cactussen goed kunnen gedijen en andere Caribische planten die in staat zijn zoveel mogelijk water vast te houden en zo min mogelijk te verdampen.

De cactussen zullen het wat betreft de diversiteit ruim winnen van alle andere planten soorten, er komen ongeveer vijfhonderd verschillende soorten cactussen voor en die zijn natuurlijk optimaal toegerust om in het steppen klimaat van Aruba te overleven. Dat Aruba bloemen heeft is bij veel mensen niet bekend omdat de meeste soorten die op Aruba voorkomen alleen zullen bloeien tijdens de regen periode die de laatste drie maanden van het jaar plaat vind. In de andere maanden van het jaar is het weer op Aruba gewoonweg te warm en zou een plant onnodig veel vocht verliezen. Wel heeft Aruba eigen bloemen die u niet op de andere ABC eilanden tegen zult komen en dit komt omdat Aruba altijd erg geïsoleerd is geweest van de andere eilanden en het vast land waardoor speciale sub soorten zijn ontstaan. De bloemen en planten van Aruba zullen dus deels ook op de andere ABC eilanden voorkomen zoals de Dividivi boom maar in andere gevallen ook weer geheel uniek zijn voor Aruba. Dit zorgt er dan ook mede voor dat de natuur die u op Aruba zult vinden in sommige gevallen geheel uniek is en daardoor is de flora en fauna zo enorm interessant. De afstand tot het vaste land van Venezuela mag dan wel vijfentwintig kilometer zijn, voor de meeste dieren is dit te ver om te overbruggen en ook planten zullen afhankelijk zijn van een drager. De dieren op Aruba zullen dan ook veelal door de mens uitgezet zijn op enkele uitzonderingen na.

De invloed van de mens op Aruba is natuurlijk een zeer belangrijke factor bij de ontwikkeling van de natuur. Juist vanwege de schaal van het eiland en de beperkte mogelijkheden voor nieuwe soorten om zich te vestigen, is een uniek eco systeem ontstaan waarbij op het gebied van de dieren, bloemen en planten Aruba een unieke samenstelling biedt die eenvoudig door externe factoren beïnvloed worden. Waar de Europeanen bijvoorbeeld op de andere ABC eilanden Europese planten soorten hebben geïntroduceerd om in plantages te verbouwen, bleek dit op Aruba geen succes vanwege het klimaat en de resten werden dan ook zonder pardon achter gelaten. U zult bij de planten op Aruba bijvoorbeeld Aloë Vera tegen komen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig is. Overigens deed deze laatste het wel erg goed op Aruba en was het eiland ooit de grootste exporteur van Aloë Vera ter wereld. Door de inmenging van de mens zullen sommige speciale platen op Aruba in de verdrukking zijn gekomen doordat zij overwoekerd werden door uitheemse planten die goed konden gedijen. Wellicht de belangrijkste factor waardoor qua bloemen en planten Aruba niet zo heel erg veel te bieden heeft, is het feit dat de mens steeds verder oprukt en dit ten koste gaat van de natuur. Door middel van feiten en cijfers Aruba leren kennen zal immers betekenen dat u zult zien dat de bevolkingsdichtheid hoog is en dit gaat natuurlijk ten kosten van de natuur. Tel hierbij op dat op Aruba bloemen voornamelijk tijdens de regen maanden bloeien en het zal het grootste deel van het jaar erg dor aan doen.

Het zullen natuurlijk niet alleen de planten zijn die erg zijn beïnvloed door de mens en dan voornamelijk door de Europeanen die zich vijf eeuwen geleden op Aruba vestigden. Deze invloed zal voor flora en fauna niet zo heel erg veel verschillen en het fragiele eco systeem zal snel verstoord kunnen raken. Uiteraard is dit ook in het verleden al gebeurd toen de Europeanen vele dieren en planten introduceerden op Aruba. Onder de dieren op Aruba zult u nu bijvoorbeeld ratten en muizen tegenkomen die de twaalf verschillende zoogdieren opmaken en die natuurlijk niet inheems zijn. Er zullen nog meer dieren voor komen waarvan de leguaan, kikkers en diverse vogels de bekendste zijn. Heel erg bijzonder is de Arubaanse ratelslang die alleen op Aruba voor komt en waar er minder dan tweehonderd vijftig van over zijn. Dat op het gebied van bloemen en planten Aruba meer te bieden heeft dan op het gebied van dieren is niet zo vreemd omdat planten zich eenvoudiger aan kunnen passen en verspreiden. Het is zeker de moeite waard om iets meer te weten te komen over Aruba en de vele Caribische planten en de diverse musea kunnen u hier veel over leren. Ook het bezoekerscentrum van het Arikok nationaal park zal veel informatie kunnen geven en eventueel zal een goede gids ook uitkomst kunnen bieden. Dat Aruba eigen bloemen heeft is immers mooi om te weten maar alleen een gids zal deze kunnen vinden en aanwijzen.