Aruba

Het vakantie eiland Aruba wordt hier besproken

Geschiedenis

Hoewel in de geschiedenis Aruba pas slechts een jaar of duizend over een menselijke beschikt, is het eiland natuurlijk al vele miljoenen jaren eerder ontstaan. Bij het verschuiven van de continentale platen kwam de Caribische plaat in de verdrukking en werd langs de randen gesteente omhoog gestuwd waardoor de eilanden rond de Caribische zee ontstonden.

Dit deel van de historie van Aruba zegt dus veel voer het ontstaan, hoe de rots partijen in het oosten van het eiland zijn ontstaan en waarom deze een duidelijke vulkanische oorsprong hebben. Toch heeft dit prille begin van het eiland ook een grote invloed gehad op de menselijke activiteiten op het eiland. Doordat de ondergrond dus rotsachtig is en er dus weinig zand te vinden is, bleek het een slechte voedingsbodem voor planten en dus een minder goed leefgebied voor dieren. Dit is echter ook waarom de menselijke Aruba geschiedenis pas zo laat tot ontwikkeling is gekomen, het feit dat op het eiland de wind vrij spel had waardoor er weinig planten groeiden en dieren te vinden waren was voor de eerste bezoekers reden om zich niet op Aruba te vestigen. Het mag worden aangenomen dat de Indianen in het verleden Aruba al langer bezochten ook al was dit geen ongevaarlijke onderneming. Vanwege de sterke zeestroming in het zuiden van het eiland was het overbruggen van de vijfentwintig kilometer met een kano erg lastig. Toch weet men nu uit onderzoek dat voor het eerst in de geschiedenis Aruba door Indianen bewoond werd rond het jaar duizend.

De Caquetios Indianen waren waarschijnlijk op de vlucht voor de aanvallen van andere stammen en maakten de gevaarlijke overtocht in de hoop een veiliger woonplaats te vinden. Dit was gedurende ongeveer vijfhonderd jaar het geval tot voor het eerst Aruba in het verleden ontdekt werd door Europeanen. De Spaanse ontdekkingsreiziger Alonso de Ojeda zette in 1499 voor het eerst voet aan wal en stichtte er een kleine kolonie. Omdat het eiland door het klimaat dor en droog was bleek het ongeschikt voor het ontwikkelen van plantages. Hierdoor werden de oorspronkelijke inwoners van Aruba als slaven naar andere delen van het Caribische gebied gebracht. Ruim honderd jaar bleven de Spanjaarden de baas op Aruba en werd het een sterk katholiek eiland en dit is iets dat tot op de dag van vandaag niet veranderd is. Aan de geschiedenis van Aruba werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd met de verovering van het eiland door de Nederlanders. Vanaf 1636 zwaaien de Nederlanders het scepter over Aruba en door de jaren heen is Nederland alleen het gezag kwijt geweest tijdens de Napoleontische oorlogen aan het begin van de negentiende eeuw toen de Britten de eilanden in bezit hadden. Deze oorlogen die tussen 1799 en 1816 plaatsvonden waren belangrijk voor de ontwikkelingen van Aruba en ook het begin van ons koninkrijk. Koning Willen Alexander is dan ook het staatshoofd van Aruba dat echter wel een status aparte heeft en als zelfstandig land in het koninkrijk der Nederlanden is opgenomen. Door het verkrijgen van deze status kwam in 1986 Aruba in het verleden voor het eerst op eigen benen te staan.

Vanaf het begin van het stichten van een Nederlandse kolonie op Aruba stond het eiland onder gezag van de West Indische Compagnie. Deze West Indische Compagnie was erg actief of de verschillende Antilliaanse eilanden en heeft de geschiedenis van Aruba in belangrijke mate beïnvloed. Anders dan op de andere eilanden het geval was bleek Aruba niet geschikt voor bloemen en planten en het stichten van plantages en dus zocht men andere doelen voor het eiland. Toen de Nederlanders zich met de slavenhandel bezig gingen houden bleek voor de slaven handel Aruba wel een uitkomst te bieden. De slaven werden dan ook naast op Bonaire en Curacao, op Aruba aan land gebracht om aan te sterken en vervolgens doorverkocht. Toen in 1824 goud werd ontdekt op Aruba werden ook slaven ingezet om dit goud te winnen en dit bracht economische voorspoed voor het eiland. Na de afschaffing van de slavernij in 1864 werd aan de historie van Aruba een nieuw hoofdstuk toegevoegd waarbij de voormalige slaven als vrije mensen veelal hetzelfde werk bleven doen. Dit heeft er voor gezorgd dat de cultuur door de voormalige Aruba slaven een sterke Afrikaanse invloed heeft en de cultuur is mede door deze mensen is bepaald. Door de ontdekking van olie in Venezuela heeft onder andere de Shell een overslag en later een raffinaderij geopend op Aruba waardoor Aruba nog meer economische voorspoed kreeg. In de geschiedenis van Aruba vond echter een omslag plaats in 1980 toen de raffinaderij tijdelijk sloot en de economie minder van de olie industrie en meer van de toeristen industrie afhankelijk werd.

De welvaart die de industrie op Aruba heeft gebracht kenmerkt zich doordat het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking het hoogste is van het Caribische gebied. De Aruba geschiedenis leert bij het door middel van feiten en cijfers Aruba leren kennen verder dat in 1933 een eerste verzoek bij koningin Wilhelmina is ingediend. Het proces naar zelfstandigheid zou nog ruim een halve eeuw duren en werd in 1986 afgerond met het verkrijgen van de status aparte. Dat hiermee voor het eerst in het verleden Aruba zelfstandig bestuurd werd door een eigen parlement. Dit parlement bekijkt de zaken op een manier die bij Aruba past en werkt hard aan de ontwikkeling van het eiland als een vakantie eiland. De ontwikkelingen van Aruba van een economie die van industrie afhankelijk is naar een economie die van het toerisme afhankelijk is, blijken een duurzamere oplossing te zijn. Er vindt nog steeds overslag van olie producten plaats en ook worden grondstoffen nog steeds gewonnen maar de echter groei zit in de toeristen industrie. De geschiedenis van Aruba is dan ook ver gekomen van een voormalige kolonie tot een zelfstandig en welvarend land. Terwijl in het begin op het gebied van de slaven handel Aruba belangrijk was zullen de afstammelingen van deze mensen nu een belangrijk stempel drukken op de cultuur van het eiland en het tot ‘one happy island’ maken.